torsdag 31 mars 2011

Tankar om "Sanningen"

Jag skriver det här därför att I min värld har "Sanningen" varit ett ständigt återkommande tema under en längre tid. Sanningen är en hal och slingrig sak å ena sidan, en enkel sak å andra sidan. Finns "Sanningen" överhuvudtaget för någon annan än en själv, varje enskild varelses egna sanning?

För mig är "Sanningen" något som både finns och inte finns, samtidigt.

En del förväxlar åsikter med sanningen. Men åsikter har inte nödvändigtvis med sanningen att göra. En åsikt är förstås sann för den som har den, men inte för den som inte delar ens åsikt. Dessutom tenderar människor att ändra sina åsikter då och då, jag med.

En del anser att vetenskapen är sanningen. Men en vetenskaplig sanning är sanning bara tills den överbevisats. Och vid sidan om vetenskapen existerar det en massa andra sanningar som är precis lika sanna. Eller falska.

En del talar om stora övergripande sanningar. Som till exempel kärleken. Kärleken är en sådan stor övergripande sanning för mig. Men för en person som ser det så att världen är full av ondska och att människor mest bara tänker på sig själva, och inte alls ser kärleken som "sanningen", för den personen är inte kärleken sanningen. Och jag kan inte säga, eller anse, att det är lögn även om det inte är min sanning.

Om jag är ärlig och talar sanning ljuger jag inte. Jag är själv en mycket ärlig person, ärlighet är viktigt för mig och jag har extremt svårt för att ljuga det minsta lilla. Ändå är det jag säger inte nödvändigtvis sant för någon annan än mig själv.

I många situationer är det nödvändigt att försöka reda ut vad som är sanningen om saker och ting. Både i stora och små sammanhang. Jag är fullt medveten om det. Men kan man någonsin få hela sanningen om något?

Jag tycker inte man kan säga att det finns något sådant som "sanningen" som är sann för alla. Det finns bara en massa olika berättelser som alla är lika sanna, eller falska. För mig är en person som försöker övertyga andra om den stora absoluta sanningen väldigt långt bort från sanningen. Vi är alla olika, ser olika saker, har olika personligheter och olika erfarenheter. Det finns lika många sanningar som det finns människor.

Alla har sin egen sanning. Den egna sanningen är det viktigt att man tar reda på, och följer. Att vara sann, att leva sin sanning, men ändå respektera andra. Att följa sitt hjärta och gå sin egen väg.

Det här är mina sanningar om sanningen idag. En annan dag kanske jag har ändrat mig.

Lev och följ din egen sanning.

Kärlek.